Làm Xưởng khu đất kiến hưng.

San nền,Bắn mái tôn khung sắt.làm xưởng cho khu đất DV kiến hưng hà đông .Liên hệ 091.535.4004

Trả lời